Dental Siam Products

Melag : MELADEST 65

เป็นเครื่องกลั่นน้ำอุณหภูมิสูงที่คุณภาพเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างมากในการใช้กับเครื่อง Autoclave ปริมาณน้ำที่กลั่นได้ต่อชั่วโมงประมาณ 0.7 ลิตร

SKU: Melag : MELADEST 65 Category: Tag:
Description

Melag : MELADEST 65

MELADEST 65

เป็นเครื่องกลั่นน้ำอุณหภูมิสูงที่คุณภาพเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างมากในการใช้กับเครื่อง Autoclave ปริมาณน้ำที่กลั่นได้ต่อชั่วโมงประมาณ 0.7 ลิตร