Dental Siam Products

SCHEU : Twinstar P

SKU: SCHEU : Twinstar P Category: Tags: ,
Description

SCHEU : Twinstar P

Twinstar P
เป็นเครื่องเหมาะต่อการทำงานขั้นพื้นฐาน เช่น การทำ temporaries, splints mouthguards, bite registration และ individual tray
ใช้คลื่นแสงปานกลาง ควบคุมเวลาการทำงานด้วยอินฟราเรด